Pożyczka zabezpieczona środkiem transportu

Pożyczka na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, której zabezpieczeniem jest środek transportu.

Więcej o produkcie:

Pożyczkobiorcy Oferta zakłada finansowanie podmiotów gospodarczych, niezależnie od ich formy prawnej.

Wykluczenia:

 • Forma prawna:
  • Spółdzielni;
  • Fundacji;
  • Stowarzyszeń;
 • Branża:
  • Administracja publiczna;
  • Obrona narodowa;
  • Organizacje i zespoły eksterytorialne;

Czas prowadzenia działalności gospdarczej – powyżej 12 miesięcy

Cel pożyczki
 • a) dowolne cele obrotowe np.
  • • finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa;
  • • finansowanie realizacji kontraktów, umów itp.
 • b) Inwestycje typu zakup środków trwałych, dokończenie inwestycji itp.
 • rozpoczęcie nowej / innej/ od dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej;
Kwota pożyczki
 • do 30.000 zł; nie więcej niż 50% wartości środka transportu stanowiącego zabezpieczenie;
Okres na jaki pożyczka jest udzielana
 • Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W indywidualnych przypadkach Pożyczkodawca może udzielić pożyczki na dłuższy okres, jednak nie dłuższy niż 24 miesiące.;
Koszty pożyczki
 • prowizja za udzielenie pożyczki od 4%;
 • oprocentowanie – 4 -krotność stopy lombardowej NBP (obecnie 10%);
Forma spłaty
 • odsetki – raty miesięczne;
 • kapitał – raty (płatne miesięcznie, nieregularnie, spłata balonowa);
Zabezpieczenie
 • zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia częściowego przedmiotu inwestycji:
  • Rodzaj ruchomości stanowiącej zabezpieczenie:
   • samochód osobowy;
   • samochód dostawczy;
   • samchód ciężarowy;
   • ciagnik;
   • maszyny budowlane;
  • Ubezpieczenie OC i AC:
   • na kwotę min. wartości udzielonej pożyczki (do wypłaty;
  • Wiek samochodu:
   • nie starszy niż 8 lat;
  • Wymogi dokumentacyjne:
   • dowód rejestracyjny;
   • karta pojazdu;
   • ubezpieczenie OC/AC pojazdu;
   • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Zastawów;

Dodatkowe zabezpieczenie to umowa przelewu wierzytelności z ubezpieczenia AC.

Złóż wniosek za pośrednictwem platformy capitales.pl

Skontaktuj się w sprawie pożyczki :