Partnerzy

Współpracujemy z wieloma towarzystwami i firmami finansowymi. Dzięki temu możemy zaproponować najkorzystniejsze warunki udzielanych pożyczek oraz usług finansowych.

 

  • tise

  • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA istnieje od ponad 20 lat. Zostało utworzone w roku 1991 przez Bank BISE, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i francuski fundusz inwestycyjny SIDI. Dziś jego właścicielem jest francuski bank Crédit Coopératif, który od ponad 120 lat finansuje potrzeby podmiotów ekonomii społecznej. Więcej http://tise.pl/


 

  • Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe jest organizacją pozarządową istniejącą na rynku od 2004 r., zrzeszającą osoby fizyczne i firmy, dysponujące szeroką wiedzą i doświadczeniem w zakresie kompleksowej obsługi doradczej małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz organizacji społecznych. Dzięki wieloletniej działalności Stowarzyszenie doskonale wypracowało swoją pozycję nie tylko na rynku lokalnym, ale również ogólnopolskim. Firma zapewnia kompleksowe usługi doradcze szczególnie w zakresie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej oraz pośrednictwo związane z pozyskiwaniem partnerów handlowych, rozpoczęciem działalności gospodarczej, prowadzeniem przedsiębiorstw, wprowadzeniem produktów lub konkretnych projektów na rynek.
    Więcej http://www.polskiestowarzyszenie.pl


 

  • Plutos Doradztwo jest operatorem platformy umożliwiającej pozyskanie finansowania dla MSP w postaci pożyczek, emisji obligacji i akcji.
    Więcej: www.capitales.pl


 

  • Fundusz Wschodni Inwestycje jest funduszem inwestycyjnym dokonującym inwestycji typu venture capital. Finansuje rozwój polskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusz finansuje spółki poprzez obejmowanie w nich nowych udziałów lub akcji. Dodatkowo spółkom portfelowym oferuje kapitał dłużny (pożyczki, obligacje). Inwestycje kapitałowe w przedziale do 1 mln PLN.