Pożyczka na cyfryzację

Nabór wniosków rozpoczął się w dniu 02-02-2024 o godzinie 15:59.

1.       Pożyczka na cyfryzację

Pożyczka na cyfryzację  udzielana jest przez Fundusz Wschodni sp. z o.o. w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027. Pożyczka na cyfryzację przeznaczona jest na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, small mid-caps, mid-caps posiadających siedzibę lub oddział/stałe miejsce lub dodatkowe stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego w celu wdrożenia rozwiązań cyfrowych w swojej działalności oraz/lub w kontaktach z odbiorcami.

2.      Parametry pożyczki

 • Kwota pożyczki: do 1 500 000 PLN
 • Okres spłaty: do 84 miesięcy
 • Okres karencji: do 6 miesięcy
 • Brak innych opłat i prowizji
 • Wkład własny nie jest wymagany
 • Oprocentowanie:

2% w skali roku na warunkach preferencyjnych z pomocą de minimis,

– od 6,28% w skali roku na warunkach rynkowych, w przypadku przedsiębiorstw o niskim standingu finansowym lub niskiej rynkowej wartości zabezpieczenia pożyczki, oprocentowanie pożyczki może zostać podwyższone),

3.      Cel finansowania:

Wspierane będą inwestycje firm dotyczące zwiększenia zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Pożyczki mogą finansować następujący typ Inwestycji realizowanych na terenie województwa podlaskiego:

 • wdrażanie, rozbudowa i unowocześnienie systemów informatycznych – wspierane procesy informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzania procesów modernizacyjnych, wspomagać będą bieżącą działalność firm (B2E);
 • cyfryzacja produkcji, procesów w przedsiębiorstwie;
 • operacje przyczyniające się do rozwoju produktów i usług opartych na TIK (e-biznes) – np. przez zakup sprzętu, oprogramowania, usług doradczych umożliwiających wprowadzenie nowej e-usługi, wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym (B2C), sprzedaż produktów i usług w internecie;
 • zastosowanie TIK w rozwoju i poprawie efektywności działalności m.in. poprzez wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami (B2B), automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych;
 • podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa (jako element inwestycji);

4.      Zabezpieczenia pożyczki:

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • zastaw/przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • inne

5.      Dokumenty do pobrania:

6.      Kontakt:

 • e-mail: cyfryzacja@funduszwschodni.pl
 • telefon: 880 475 335

7.      Główna siedziba i biuro projektu:

Fundusz Wschodni, ul. Piękna 1, 15-282 Białystok tel. 85 307 01 05 e-mail: biuro@funduszwschodni.pl

8.      O projekcie

27 kwietnia 2023 r. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę na utworzenie i zarządzanie Funduszem Powierniczym w Programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Na jej podstawie BGK będzie realizować Działanie 1.3 Pożyczki na Cyfryzację:

Wartość projektu: 16 522 235,30 zł, w tym:

 • wkład UE: 14 043 900,00 zł,
 • wkład krajowy: 2 478 335,30 zł.

Cel finansowania:

 • Wdrażanie technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach,
 • Inwestycje firm dotyczące zwiększenia zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Termin realizacji projektu: do 31.12.2029 r. 

Odbiorcy:

 • MŚP,
 • Przedsiębiorstwa small mid-caps oraz mid-caps.

Realizowane działania: 

 • Przedmiotem projektu, który będzie realizowany w ramach Działania 1.3 jest utworzenie i zarządzanie Funduszem Powierniczym przez BGK. Zgodnie z zasadami i warunkami zawartymi w umowie, w tym: powierzenie Partnerom Finansującym utworzenie i zarządzanie Funduszami Szczegółowymi, aby mogli udzielać odbiorcom wsparcia w formie pożyczek na cyfryzację.

Efekty projektu:

 • Co najmniej 26 przedsiębiorstw, które otrzymają wsparcie z instrumentów finansowych,
 • Co najmniej 780 użytkowników nowych i zmodernizowanych usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych przez przedsiębiorstwa.