Projekty UE

Poniżej przedstawiamy informacje na temat projektów unijnych, na których oparte sa zasady działania pożyczek.

Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II

W ramach programu udzielane są niskooprocentowane pożyczki na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Program skierowany jest do:     Studentów – ostatniego roku studiów wyższych, niepracujących i niewykonujących innej pracy zarobkowej     Absolwentów – szkół średnich i uczelni wyższych, pozostających bez pracy (do 48 miesięcy od dnia uzyskania dyplomu)     Osób bezrobotnych – zarejestrowany czytaj więcej www.wsparciewstarcie.pl

Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP

Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej