Dyrektor finansowy (CFO) w outsourcingu

Usługa ta jest czasowym lub stałym outsourcingiem zarządzania wybranymi zagadnieniami związanymi z finansami lub księgowością spółek.

CFO Outsourcing jest usługą dedykowaną do średnich firm (firmy z sektora MSP, o obrotach rocznych 5-50 mln zł), w których Zarządy:

  1. potrzebują wsparcia finansisty w zakresie planowania i budżetowania, kontroli kosztów, zarządzania ryzykiem oraz płynnością i pomocy w podejmowaniu decyzji zarządczych potrzebują wsparcia w zakresie zarządzania i planowania płynności
  2. liczą na wsparcia w zakresie zarządzania i ograniczania ryzyka biznesu
  3. oczekują wsparcia w nadzorowaniu oraz usprawnianiu księgowości
  4. potrzebują wsparcia w restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Najważniejsze korzyści to:

  • kontrola kosztów,
  •  zwiększenie płynności finansowej,
  • wzrost bezpieczeństwa prowadzonego biznesu,
  •  wpływ na wzrost wartości firmy.

 

Skontaktuj się w sprawie usług finansowych