Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw

Doradzamy przedsiębiorstwom, wierzycielom, akcjonariuszom i innym interesariuszom  stojącym w obliczu skomplikowanych zagadnień finansowych i trudnego otoczenia rynkowego. Nasza praca ma na celu maksymalizację wartości dla interesariuszy w każdej sytuacji.

Swoje usługi kierujemy do przedsiębiorstw, które:

  • zmuszone są do zmiany i optymalizacji struktury kapitałowej lub pozyskania alternatywnych źródeł finansowania,
  • są w sytuacji podwyższonego ryzyka naruszenia warunków umowy z bankami lub obligatariuszami oraz nieregulowania zapadalnych płatności w terminie,
  • przedsiębiorstw, których rynkowe zadłużenie jest notowane istotnie poniżej jego wartości nominalnej.

Oferujemy przedsiębiorstwom praktyczne doradztwo we wszystkich aspektach procesu restrukturyzacji finansowej, zapewniając jednocześnie kadrze zarządzającej przedsiębiorstwem bieżące wsparcie, dzięki któremu może ona skupić się na maksymalizacji wydajności operacyjnej. Pomagamy pozyskać nowe  finansowanie przedsiębiorstwom w przypadku problemów z płynnością finansową.

Skontaktuj się w sprawie usług finansowych