Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie

 

 

Z dniem 11.09.2017 kwota złożonych wniosków przekroczyła przyznane finansowanie w ramach programu.

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II to preferencyjny program pożyczkowy zarządzany  przez Konsorcjum Fundusz Wschodni – PSDiK oraz Integrales w województwach: warmińsko-mazurskim oraz podlaskim.

Uruchomiony został przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, a skierowany do osób bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół średnich i wyższych, a także przedsiębiorców chcących stworzyć miejsca pracy dla osób bezrobotnych.

Więcej o produkcie:

Pożyczkobiorcy
 • dla absolwentów szkół średnich oraz wyższych ( I i II stopnia) w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły i studentów ostatniego roku, którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej;
 • dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy;
 • dla przedsiębiorców chcących zatrudnić osoby bezrobotne;
Cel pożyczki
 • na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej;
 • na stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej;
Kwota pożyczki
 • do ok. 85 111,80 zł; czyli do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia (pożyczka na otworzenie działalności gospodarczej);
 • do ok 25 533,54 zł; czyli do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (w przypadku pożyczki na zatrudnienie osoby bezrobotnej);
Okres na jaki pożyczka jest udzielana
 • do 84 miesięcy; na otworzenie działalności gospodarczej;
 • do 36 miesięcy; na utworzenie stanowiska pracy (w przypadku pożyczki dla przedsiębiorcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej);
Koszty pożyczki
 • Brak jakichkolwiek prowizji i opłat;
Karencja w spłacie pożyczki
 • do 12 m-cy przy pożyczce na otworzenie działalności gospodarczej;
 • bez karencji – w przypadku pożyczki dla przedsiębiorcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej;
Oprocentowanie pożyczki
 • 0,44% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP);
Forma spłaty
 • raty miesięczne;
Zabezpieczenie
 • standardowo: weksel własny in blanco oraz poręczenie wekslowe min 2 osób fizycznych/ prawnych;
 • możliwość ustanowienia innych form zabezpieczenia;

Skontaktuj się w sprawie pożyczki

Osoba kontaktowa:

Elżbieta Ciołko

Tel. +48 601 296 779

E-mail: elzbieta.ciolko@funduszwschodni.pl