Pożyczka Płynnościowa dla start-upów

Nabór wniosków wstrzymany.
Pożyczka dla start-upów w celu niwelowania skutków COVID-19 udzielana jest przez Fundusz Wschodni sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Więcej o produkcie:
Pożyczkobiorcy Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa  działające na rynku poniżej 24 miesięcy i prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. małopolskiego
Okres i kwoty pożyczki
 • minimalna/maksymalna wartość pożyczki: 10 000 PLN – 500 000 PLN
 • pożyczka może finansować do 100% wydatków Pożyczkobiorcy   brutto
 • okres finansowania – maksymalnie do 6  lat
 • okres karencji – do 6 miesięcy
 • jeden przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 2 pożyczki
Koszty pożyczki
 • Przedsiębiorca spłaca wyłącznie kapitał pożyczki
Przeznaczenie finansowania Przedsięwzięcia płynnościowe realizowane przez mające na celu finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, w szczególności:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
Instrukcja złożenia wniosku oraz podpisania umowy Instrukcja złożenia wniosku oraz podpisania umowy

Fundusz Wschodni zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków w przypadku, gdy łączna wartość złożonych aplikacji przekroczy 150% wartości przeznaczonych na ten cel środków.

Szczegółowy opis pożyczki Karta Produktu Pożyczka dla start-upów w celu niwelowania skutków COVID-19
DOKUMENTY DO POBRANIA – DRUK W KOLORZE:

 • Osoba fizyczna i spółki osobowe


  wymagane dokumenty do pożyczki

  Sprawdź
 • Spółka kapitałowa


  wymagane dokumenty do pożyczki

  Sprawdź
 • Regulamin i wzór umowy pożyczki


  Sprawdź

O PROJEKCIE

Bank Gospodarstwa Krajowego dnia 19 grudnia 2016 roku podpisał umowę z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Zintegrowany projekt wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce

Termin realizacji projektu: od 19 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku

Wartość projektu: 599 339 422,00 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 509,44 mln zł
 • budżet państwa: 45,94 mln zł
 • wkład własny pośredników finansowych określony na minimum: 43,96 mln zł

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

 • Osi priorytetowej 3 „Przedsiębiorcza Małopolska” – wartość: 285,68 mln zł,
 • Osi priorytetowej 4 „Regionalna polityka energetyczna” – wartość: 99,02 mln zł
 • Osi priorytetowej 8 „Rynek pracy” – wartość: 22,15 mln zł
 • Osi priorytetowej 11 „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej” – wartość: 148,53 mln zł

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 i udostępniane będzie małopolskim podmiotom finansowania w postaci instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki.

Skontaktuj się w sprawie pożyczki używając poniższych danych lub formularza kontaktowego :

ul. Piękna I, p. III (budynek NBP)
15-282 Białystok
tel. 601 294 966
e-mail: malopolska@funduszwschodni.pl