Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe

Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe udzielana jest przez Fundusz Wschodni sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Więcej o produkcie:
Pożyczkobiorcy Mikro, Małe i Średnie firmy prowadzące działalność na terenie województwa podlaskiego.
Okres i kwoty pożyczki
 • minimalna/maksymalna wartość pożyczki: 10 000 PLN – 1 000 000 PLN
 • Pożyczka może finansować do 100% wydatków Pożyczkobiorcy  wart. inwestycji brutto
 • okres finansowania – maksymalnie do 84 miesięcy
 • okres karencji – do 6 miesięcy
Koszty pożyczki
 • oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
  → 0,00% w skali roku na warunkach preferencyjnych z pomocą de minimis,
  → od 5,48% w skali roku na warunkach rynkowych,

prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

Przeznaczenie finansowania
 • finansowanie przedsięwzięć rozwojowych w sektorze usług  lub sektorze produkcyjnym, poprzez:
  – rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
  – dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych usług,
  – inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny
 • zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w przedsiębiorstwach bez ograniczeń branżowych, np:
  – wdrażanie, rozbudowa i unowocześnianie systemów informatycznych,
  – operacje przyczyniające się do rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych   (e-biznes)
  – zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju i poprawie efektywności działania.

Wszystkie inwestycje powinny być realizowane na terenie województwa podlaskiego.

Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% Pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

Szczegółowy opis pożyczki Karta Produktu Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe
DOKUMENTY DO POBRANIA – DRUK W KOLORZE:

 • Osoba fizyczna i spółki osobowe


  wymagane dokumenty do pożyczki

  Sprawdź
 • Spółka kapitałowa


  wymagane dokumenty do pożyczki

  Sprawdź
 • Regulamin i wzór umowy pożyczki


  Sprawdź

O PROJEKCIE

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, a Fundusz Wschodni sp. z o.o. pełni rolę Pośrednika Finansowego. Wartość umowy pomiędzy MFF a PF (tzw. limit pożyczki globalnej) to 8 mln. zł
Tytuł Projektu: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych
Wartość Projektu: 266 974 917,70 zł, w tym:

 • wkład UE: 226,93 mln zł
 • budżet państwa: 38,5 mln zł
 • wkład własny Pośredników Finansowych określony na min. 1,5 mln zł

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

 • Osi priorytetowej 1 „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu” – wartość: 140, 11 mln zł
 • Osi priorytetowej 2 „Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa” – wartość: 10,19 mln zł
 • Osi priorytetowej 5 „Gospodarka niskoemisyjna” – wartość: 116,67 mln zł
 • Termin realizacji Projektu: od 29 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Skontaktuj się w sprawie pożyczki używając poniższych danych lub formularza kontaktowego :

ul. Piękna I, p. III (budynek NBP)
15-282 Białystok
tel. 85 307 01 05