Pożyczka MSP

Pożyczka hipoteczna MSP, to pożyczka na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Więcej o produkcie:

Pożyczkobiorcy
 • firmy MSP
 • finansowanie przedsiębiorstw na terenie całego kraju, niezależnie od formy prawnej
 • lub ewidencji księgowej prowadzonej działalności gospodarczej
Produkty i kwoty
 • do 300 000 PLN
Okres finansowania
 • do 12 miesięcy
  Spłata w ratach miesięcznych (równe raty kapitałowo-odsetkowe) lub jednorazowo na koniec okresu finansowania (miesięczne raty odsetkowe).
  Możliwe przedłużenia spłaty pożyczki na kolejny okres
Przeznaczenie finansowania (cele inwestycji) cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (bieżące koszty działalności, cele obrotowe i  inwestycyjne).
Koszty pożyczki
 • oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi do 20,5% /rok
 • prowizja za udzielenie pożyczki – od 5%
Zabezpieczenie pożyczki weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • zastaw/przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • inne

Skontaktuj się w sprawie pożyczki